Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem


  Program finansowo księgowy Symfonia

  arrow-right

  W ciągu 25 lat rozwijania najpopularniejszego w Polsce systemu finansowo księgowego zaufały nam tysiące użytkowników. Z naszego oprogramowania obsługującego księgowość korzystają w równej mierze biegli rewidenci, eksperci ze świata finansów, specjaliści zajmujący się kontrolingiem i podatkami oraz biura rachunkowe z całego kraju. Symfonia jest bardzo rozbudowanym i funkcjonalnym narzędziem usprawniającym pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach.


  Program księgowy Symfonia – najważniejsze procesy finansowo księgowe, które obsługuje

  Do najważniejszych zagadnień, dla których Symfonia została stworzona, należy bieżąca obsługa podatków dochodowych oraz pełna obsługa deklaracji PIT i CIT. Program finansowo księgowy umożliwia zarządzanie deklaracjami od wyliczenia, aż do ich złożenia drogą elektroniczną z potwierdzeniem UPO. Funkcja ta jest dostępna w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych z jednoczesnym wsparciem obsługi podatków dochodowych.

  Program finansowo księgowy - zaawansowane możliwości analityczne

  Symfonia daje użytkownikowi szerokie możliwości analizy zgromadzonych danych. Jest to możliwe dzięki m.in. rozszerzeniu zakresu przechowywanych danych przez mechanizm wymiarowania. Warto przy tym pamiętać, że definiowanie dowolnych cech przez użytkownika systemu (rejon sprzedaży, rodzaj kosztów, MPK, grupa kontrahentów, handlowiec) jest możliwe bez zbytniej rozbudowy planu kont. Wymiarowanie dostępne jest dla zapisu zarówno kontrahentów, kont, jak i dokumentów. To niejako dodatkowy zbiór informacji biznesowych, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w procesie raportowania zarządczego (ta funkcja dostępna jest w poziomie profesjonalnym). Istotne jest też to, że mechanizm wymiarowania szeroko wykorzystywany jest do konstruowania analitycznych baz danych (kostka finansowa).

  • użycie mechanizmu dostępu do bazy danych analitycznych w postaci przestawnej tabeli MS Excel i wygenerowanie przez program księgowy Symfonia dowolnych zestawień i raportów, uwzględniających dodatkowe dane, zapisane w różnych wymiarach (np. RZiS dla drugiego kwartału 2020 roku lub Rachunek Wyników dla projektu określonego MPK);
  • planowanie udostępnienia wskazanych zestawień wybranemu użytkownikowi (istnieje możliwość modelowania danych);
  • wykorzystanie korespondencji 456, czyli efektywnego narzędzia utworzonego dla zapewnienia spójności księgowań;
  • możliwość wprowadzenia do kont założeń, takich jak pozycja w bilansie, RZiS, a także wybrane wymiary (np. MPK, projekt z jednoczesnym raportowaniem realizacji konkretnego, wcześniej określonego budżetu przy pomocy arkusza kalkulacyjnego MS Excel);
  • przypisanie części kwoty z zapisu dokumentu, do określonej wartości wymiaru (możliwe jest podzielenie jednego zapisu kosztowego oraz przypisanie jednocześnie do kilku MPK, np. 30% centrala, 44% oddział 1., 26% oddział 2.);
  • opcję wprowadzania bardzo wielu założeń budżetowych;
  • zaplanowanie przez użytkownika płynności finansowej, a także weryfikacja przez sage symfonia aktualnego statusu płatności na określony dzień w przyszłości;
  • wygenerowanie bilansu otwarcia i rachunku wyników narastająco oraz za wybrane okresy (np. kwartalnie, miesięcznie);
  • tworzenie raportów poprzez wbudowany w program do pełnej księgowości Symfonia, mechanizm przenoszenia danych do MS Excel.

  Program do pełnej księgowości Symfonia - zalety

  Sage Symfonia finanse i księgowość to program tak chętnie wybierany przez specjalistów m.in. z powodu wielu zalet, które tworzą z niego funkcjonalne i intuicyjne narzędzie do pracy. Oto najbardziej przydatne cechy naszego oprogramowania.

  • Automatyczne sprawdzanie statusu kontrahenta oraz numerów rachunków bankowych z tzw. Białą Listą Podatników VAT - Symfonia finanse i księgowośc dopilnuje tego, by każda faktura (jeśli oczywiście jest taka konieczność) została opłacona metodą podzielonej płatności (program księgowy wygeneruje wartość netto, brutto i stosowny tytuł przelewu).
  • Selekcjonowanie uprawnień i przypisywanie pracowników do wcześniej określonych ról, jakie mają pełnić w przedsiębiorstwie - dzieje się tak za sprawą zdefiniowania zakresu dostępu poszczególnych użytkowników do danych oraz określenie rodzajów tych użytkowników. Zaawansowane funkcje systemu umożliwiają tworzyć wysoce wyspecjalizowane role, w efekcie więc jest to jeszcze bardziej precyzyjne definiowanie ról użytkowników w systemie. Przykładem może być np. analityk finansowy, który ma dostęp do modułu raportującego z prawem tylko do odczytu danych oraz ma możliwość tworzenia raportów.
  • Zapewnienie dostępu do kursu walut NBP bezpośrednio z poziomu programu - pozwala to na automatyczne wyliczenie różnic kursów podatkowych i bilansowych.
  • Przesyłanie dokumentów z programu Handel do biura rachunkowego, które prowadzi księgowość lub pomiędzy oddziałami firmy a działem księgowym - tę funkcjonalność zapewnia kompatybilność i opcja wymiany danych z programami Symfonii dedykowanymi do obsługi sprzedaży.
  • Kontrolowanie wielu terminów płatności - program Symfonia finanse i księgowość również naliczy ustawowe lub umowne odsetki dla danej transakcji.
  • Korzystanie z wbudowanych raportów analitycznych - wykorzystują one np. wymiar MPK i dostępne są również z poziomu przeglądarki internetowej.
  • Zautomatyzowanie wyliczenia deklaracji rocznych i zaliczki podatku dochodowego już w programie - odpowiada za to Ewidencja Danych Podatkowych, czyli EDP, przy pomocy której w prosty sposób można pozyskiwać i gromadzić dane o zapisach na kontach wpływających na podstawę opodatkowania w inny sposób niż ma to miejsce w prawie bilansowym na wynik finansowy.

  Program księgowy Symfonia - funkcjonalności

  Nasze oprogramowanie jest bardzo rozbudowane przy jednoczesnej stosunkowo łatwej obsłudze. Z jego pomocą użytkownik zrealizuje wszelkie procesy obejmujące księgowość i finanse w przedsiębiorstwie.

   

  Obsługa bilansowych i podatkowych różnic kursowych

  Program finansowo księgowy jest pomocny przy obsłudze rozliczeń podatku dochodowego osób z otwartą działalnością gospodarczą, jak również wspiera uproszczone rozliczenia, mające formę karty podatkowej lub ryczałtu. Symfonia umożliwia prowadzenie KPiR oraz ułatwia obsługę ksiąg rachunkowych (pozwala na odróżnianie bilansowych i podatkowych różnic kursowych; wyliczane one są w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym dla transakcji walutowych; uwzględniana jest wycena bilansowa).

   

  Obsługa podatku VAT

  Sage Symfonia finanse i księgowość w tym zakresie umożliwia:

  • prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi;
  • całkowitą obsługę deklaracji podatkowych oraz plików JPK od wyliczenia, aż do złożenia w formie elektronicznej z potwierdzeniem UPO;
  • automatyczne tworzenie bieżących wzorów deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, JPK_VAT, JPK_V7, a także merytoryczna kontrola poprawności oraz spójności danych (użytkownik ma też do dyspozycji narzędzia służące do wizualizacji weryfikacji deklaracji nowego JPK_V7);
  • obsługę specyfiki rozliczeń podatku VAT, według metody kasowej i ogólnych zasad (miesięczne i kwartalne);
  • kontrolę poprawności ujęcia w ewidencji każdego, pojedynczego zapisu na księgowym koncie, które przeznaczone jest do obsługi podatku (program przewiduje podział podatku naliczonego ze względu na powiązanie ze sprzedażą mieszaną i zwolnioną);
  • obsługę ulgi za złe długi (z punktu widzenia prawa i obowiązku korekt VAT) oraz kontrolę odliczeń podatku VAT, który został naliczony zgodnie z limitami.

   

  Obsługa transakcji międzynarodowych

  Program do pełnej księgowości Symfonia charakteryzuje się wysoką dbałością o staranne rozliczenie VAT. System księgowy umożliwia pełną obsługę transakcji w UE oraz WNT i WDT (transakcje trójstronne), a także importu oraz eksportu poza obszar UE. Program finansowy kontroluje również limity wysyłkowe do krajów UE i obsługuje deklaracje VAT UE. Użytkownik sage Symfonia może łatwo zadbać o spełnienie formalnych wymogów już na etapie dodawania nowego kontrahenta do bazy danych (wszystko to dzięki importowi z GUS, KAS oraz weryfikacji rejestrem VIES). Dla transakcji międzynarodowych udostępniono nowe funkcje, takie jak:

  • sprawdzanie w wykazie podatników VAT (opcja on-line),
  • zapisywanie historii sprawdzeń,
  • tworzenie raportów kontroli biznesowej (zawierają one powiązania faktur z innymi dokumentami w ewidencji).

   

  Symfonia finanse i księgowość – sprawna obsługa płatności

  Generując e-przelewy w złotówkach lub innej walucie na podstawie dokumentów kosztowych, pobierane są niezbędne dane, takie jak kwota, numer faktury i data płatności. Każdorazowe sprawdzanie historii weryfikacji bankowych rachunków kontrahentów, powoduje zapisanie jej w systemie księgowym. Pozwala to na późniejsze odnalezienie statusu danego konta (również z zachowaniem indywidualnego identyfikatora).

   

  Organizacja działu księgowego i zarządzanie użytkownikami

  Pozwala na to rozbudowany system haseł i uprawnień. Dokładne określenie, kto jest, za co odpowiedzialny, pomaga uporządkować pracę przedsiębiorstwa. Z programu finansowego korzystać mogą tylko użytkownicy wcześniej wpisani na listę. Symfonia finanse i księgowość na bieżąco zapisuje wszystkie czynności dokonane przez każdego użytkownika. Pracownik zaczynający pracę w firmie otrzymuje indywidualne hasło dostępu do programu. Ma to zapobiec niepowołanemu dostępowi osób trzecich.

   

  Obsługa majątku trwałego

  Umożliwia nadzorowanie użytkowania środków trwałych i przeprowadzanie następujących operacji księgowych: utworzenie rejestru środków trwałych, rejestracja zdarzeń związanych z dokonywaniem zakupu oraz obsługą użytkowania, a także wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych, które odbywa się w sposób automatyczny.

  Ponadto program księgowy Symfonia dokonuje pełnej obsługi zmian z wykorzystaniem majątku (inwentaryzacja, korekty, zmiana wartości, likwidacja), ewidencjonuje środki trwałe oraz wyznacza niezależnie od siebie amortyzację bilansową i podatkową.

  Użytkownik systemu finansowego może kontrolować płatności rat i koszty, wynikające z zarządzania czasem oraz prowadzić nadzór nad terminami (przeglądy, naprawy, szkody, ubezpieczenia). Do tego sage Symfonia finanse i księgowość daje możliwość ewidencjonowania obcych środków trwałych wykorzystywanych przez firmę na podstawie umów dzierżawy, wynajmu, czy leasingu.

   

  Bilans i rachunek zysków i strat.

  System księgowy w standardzie oferuje wzory bilansu i RZiS dla jednostek innych niż instytucje ubezpieczeniowe i banki, o których mówi ustawa o rachunkowości. Rachunki wyliczane są automatycznie po dokonaniu dowolnego zapisu w ewidencji kont księgowych. Użytkownik programu ma możliwość stworzenia własnych wzorów sprawozdań finansowych w wielu odmiennych strukturach, które opierają się o obroty. Możliwe jest intuicyjne wiązanie sprawozdań z planem kont, a także automatyczna kontrola tych powiązań.

  Kreowanie indywidualnych, wykorzystujących możliwości modyfikacji predefiniowanych arkuszy analitycznych zestawień, jest możliwe dzięki:

  • szybkiemu uzupełnianiu danego zestawienia o dodatkowe pola w kolumnie, filtrze, wierszu lub obszarze danych;
  • wielokrotnemu wykorzystaniu takiego raportu, który zapisany został pod określoną nazwą i dostępem wybranym z jednej z grup zestawień (rozrachunki, obroty, zapisy, rejestry VAT, wiekowanie);
  • przesyłaniu arkusza do MS Excel albo zapisanie go w formacie PDF;
  • wygenerowaniu zestawienia w formie tabeli przestawnej albo z graficzną prezentacją danych (np. wykres kołowy, liniowy itp.).

   

  Obsługa walutowa, ewidencja i rozliczanie zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów i urzędów.

  Sage Symfonia finanse i księgowość oferuje tu:

  • pełną obsługę wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem;
  • proste rozliczanie operacji z wykorzystaniem „koszyka walut”;
  • kompleksową analizę płatności (struktura należności i zobowiązań);
  • obsługę transakcji złotówkowych i w walutach obcych;
  • kontrolę spójności rozrachunków z zapisami kont księgowych (odbywa się to automatycznie).

  Symfonia finanse i księgowość - ułatwienia dla użytkownika

  System księgowy Symfonia ma szereg udogodnień automatyzujących podstawowe i powtarzalne czynności. Pozwala to ograniczyć nakład pracy, dba również o to, by wiele czynności wykonywało się automatycznie. Ewentualnie przypomina użytkownikowi o konieczności ich wykonania (jeśli udział użytkownika jest konieczny).

   

  Automatyka księgowa

  Zawiera wzorce księgowań i dokumentów, które:

  • pełnią funkcję szablonów do szybkiego tworzenia i wprowadzania dokumentów do systemu (znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia błędu);
  • umożliwiają wymianę danych przez internet;
  • pozwalają na to, by użytkownik stworzył własną bazę szablonów, które zawierać będą cały układ dokumentu (kwoty, konta, daty, proporcje dekretacji itp.);
  • automatycznie sprawdzą poprawność i stan dokumentów oraz informują o nowych, gotowych do pobrania dokumentach.

   

  Program finasowo księgowy – monitorowanie zmian

  Analiza historii zmian dokonywanych w systemie finansowo księgowym pozwala na skuteczne nadzorowanie czynności wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. Program księgowy Symfonia rejestruje i archiwizuje wszystkie dostępy (m.in. dla celów zgodności z przepisami RODO), zmiany, pobieranie danych pracowniczych.

   

  Zamykanie lat obrotowych

  Dokonywane jest automatycznie na polecenie użytkownika. Proces ten obejmuje dwa etapy, daje też możliwość weryfikacji poprawności danych oraz wprowadzenia zmian (np. konta syntetycznego na analityczne) albo wyboru innego rachunku kosztów.

  • W pierwszym kroku system księgowy prowadzi użytkownika przez kolejne etapy, przypomina i pomaga (wskazuje zyski lub straty poniesione skutek zmiany kursu walut), sprawdza poprawność, zamyka niezamknięte wcześniej miesiące oraz wskazuje błędy w zaksięgowanych dokumentach, które blokują, poprawne zamkniecie roku.
  • Drugi krok jest sprawdzeniem wyników symulacji i finalnym zatwierdzeniem zamknięcia. W efekcie salda kont wynikowych zostają automatycznie przeksięgowane na konto wyniku finansowego. Dokonuje się wówczas obliczenie RZiS oraz bilansu.
  arrow-right

  Bilans otwarcia  Tworzony jest automatycznie przez program księgowy Symfonia na podstawie stanu kont poprzedniego roku finansowego. System umożliwia jednoczesną pracę w dwóch latach obrachunkowych, która odbywa się na przełomie roku. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość równoległego prowadzenia księgowości w firmie. Z jednej strony rozliczane są bieżące miesiące nowego roku, z drugiej zaś wprowadzane są zmiany do zakończonego okresu roku finansowego.


  Automat przekierowań VAT

  Kolejny poziom wsparcia procesu przeksięgowań. Ułatwia on użytkownikowi rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT. Cały proces jest zautomatyzowany. Przeksięgowanie VAT-u na rachunek Urzędu Skarbowego, zmiana okresu rejestru VAT oraz wprowadzanie dokumentów do systemu odbywa się samoczynnie.

  Po początkowej konfiguracji systemu będzie on pilnował zgodności rejestru VAT z kwotami znajdującymi się na dokumentach, księgując je na właściwych kontach VAT (np. VAT naliczony bieżący, VAT należny przyszłych okresów, VAT w koszty).

   

  Program do pełnej księgowości Symfonia – zestaw raportów i zestawień dostępnych bezpośrednio w aplikacji

  Bilans oraz RZiS umożliwiają użytkownikowi szybką analizę danych usystematyzowanych według dopasowanych do określonego zestawienia kryteriów, takich jak:

  • obroty i zapisy z bufora lub/i ksiąg;
  • okres sprawozdawczy lub rejestru VAT;
  • kontrahent;
  • rodzaj dokumentu;
  • typ rozrachunku (zobowiązanie lub należność), stan rozrachunku (przeterminowany, terminowy), Rejestr Podatników VAT (biała lista) oraz MPP;
  • szukana kwota;
  • słownik, który wraz z elementami został wykorzystany w planie kont (MPK, Projekt);

  Ta funkcjonalność umożliwia przenoszenie danych z raportu (który przygotowany został przez użytkownika) do MS Excel, wydrukowanie go lub zapisanie w formacie PDF, automatyczne wysłanie zestawienia jako załącznika w wiadomości mailowej.

  System księgowy posiada rozszerzone możliwości analizy i raportowania danych. Mowa tu głównie o wbudowanych w aplikację analitycznych arkuszy w postaci tabel przestawnych, arkuszy lub arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki temu można z łatwością wygenerować wiele zestawień i raportów na podstawie zapisów z kont księgowych, danych z rozrachunków lub ewidencji VAT.

  Dodatkowo użytkownik systemu księgowego ma dostęp do wykresów przestawnych i tabel bezpośrednio z poziomu programu, dzięki czemu nie istnieje konieczność przesyłania danych do MS Excel.

  Program do pełnej księgowości Symfonia - przydatne narzędzia

  Oto zestaw narzędzi, które sprawią, że większość czynności, możliwa będzie do wykonania bezpośrednio w programie, bez konieczności używania aplikacji zewnętrznych.

   

  Kalendarz

  • Pozwala efektywnie zarządzać i planować pracę (jednorazowe lub cykliczne zadania) własną lub innych użytkowników z bazy programu. Umożliwia tworzenie raportów statusu realizacji danego zadania, dodawanie załączników (np. raport lub wiadomość e-mail zawierająca polecenie służbowe).
  • Możliwości czynności do wykonania oraz zakres dostępnych informacji o konkretnych czynnościach zależą od stopnia uprawnień danego użytkownika.
  • Menadżer ma dostęp do kalendarzy podlegających mu pracowników i raportu, co w efekcie zapewnia mu możliwość analizy i filtrowania zadań przypisanych do poszczególnych użytkowników oraz finalne sprawdzenie statusu ich wykonania.
  • Sage Symfonia finanse i księgowość umożliwia selekcję uprawnień. Rodzaje użytkowników i zdefiniowanie zakresu ich dostępu do danych, pozwala uniknąć sytuacji, w której ktoś wszedłby w posiadanie informacji w wyniku nieautoryzowanego dostępu do platformy.

   

  Koszyk walut

  Jest inteligentnym narzędziem służącym do rozliczania transakcji walutowych metodą FIFO, a także księgowania walutowych różnic oraz wyceny zarejestrowanych na kontach rozchodów. Ten program księgowy dedykowany jest do obsługi przyjętych płatności w walutach obcych lub transferów środków pomiędzy kontami bankowymi firmy. Dla takich rachunków prowadzone są odpowiednie rozrachunki FIFO z datą operacji oraz kursem waluty przypisanym do niej dla celów przewalutowania, kiedy okres obrachunkowy będzie zamykany.

  arrow-right

  Księgi rachunkowe  Składa się na nie zestaw raportów zgodny z aktualnymi wymaganiami ustawy o rachunkowości. Raporty te mogą być tworzone grupowo, wyniki zaś archiwizowane na trwałych nośnikach. Dokumentacja algorytmów i reguł obliczeń oraz struktura danych również są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości.


  E-sprawozdanie finansowe

  Intuicyjny generator umożliwia obsługę dowolnej wersji pełnych i uproszczonych sprawozdań. Mogą być one jednostkowe i skonsolidowane. Użytkownik może wybrać również wersje przeznaczone dla ubezpieczycieli i banków. Generator służy do tworzenia zestawień elektronicznej wersji sprawozdań finansowych.

   

  Przeksięgowanie kont

  Program finansowo księgowy ma wbudowane narzędzie, którego celem jest wspieranie użytkownika w czasie cyklicznych przeksięgowań. Umożliwia korzystanie z wcześniej przygotowanych szablonów.

  Łatwy w obsłudze kreator pozwala na wybór kont, określenie reguł i wzorów podziału zapisanych na danym koncie (np. porównując do innych rachunków o analogicznej strukturze). Użytkownik może również zainicjować symulację oraz po otrzymaniu wyniku zapisać go, jako gotowy, kolejny szablon, który będzie dostępny przy ewentualnych kolejnych operacjach przeksięgowania kont.

   

  Deklaracje i raporty JPK

  To nic innego jak prosty generator plików z ewidencji, działający według aktualnych wzorów plików. Umożliwia tworzenie plików generowanych cyklicznie (JPK_VAT lub JPK_V7) oraz plików powstających na wyraźne żądanie organów podatkowych (JPK_KR i JPK_WB).

  Dane znajdujące się w wyżej wymienionych plikach można podpisać oraz wysłać drogą elektroniczną do KAS.

   

  Zaawansowane wyciągi bankowe

  Moduł ten jest wręcz niezbędny w każdej organizacji, w której przeprowadza się wiele operacji bankowych z rozbudowanymi regułami ich księgowania. Program finansowo księgowy daje użytkownikowi możliwości bardzo zaawansowanej konfiguracji oraz tworzenia własnych reguł księgowania pozycji z wyciągu bankowego. Informacje pozyskiwane są z treści wyciągu. System jest tak skonstruowany, aby zapamiętywać poprzednie wybory użytkownika. Wskutek tej nauki, każda kolejna operacja przebiega szybciej.

  Funkcjonalność ta umożliwia pobieranie i rozliczanie wyciągów bankowych oraz rozpoznawanie wygenerowanych przez banki plików w formatach MT940 i MT942. Na podstawie zawartych w nich danych, księgowane i rozliczane są płatności przychodzące od kontrahentów (również zrealizowane metodą podzielonej płatności) oraz pobrane przez bank prowizje, opłaty i odsetki.

   

  Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów

  Program do pełnej księgowości Symfonia posiada opcję pozwalającą na automatyczne tworzenie planów rozliczeń kosztów i przychodów (np. opłacony z góry czynsz za najem powierzchni, koszt polisy ubezpieczenia samochodu). Kreator sam przeprowadzi użytkownika przez proces definicji planu roszczeń (pomoże w określeniu cykliczności oraz ilości rat do rozliczenia, a także doradzi w wyborze kont do księgowań) i pozwoli przypisać wymiary analityczne.

   

  Symfonia
  Finanse i Księgowość
  Start Ekonomiczny Uniwersalny Profesjonalny
  KPiR, Ryczałt, Karta podatkowa TAK
  Rachunkowość bilansowa TAK TAK TAK
  Obsługa podatku dochodowego i VAT TAK TAK TAK TAK
  Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa TAK TAK TAK TAK
  Obsługa płatności TAK TAK TAK TAK
  Automatyka księgowa TAK TAK TAK TAK
  Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa TAK TAK TAK
  Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa TAK TAK TAK
  Rejestr środków trwałych TAK TAK TAK
  Zaawansowana obsługa płatności TAK TAK
  Zaawansowana obsługa majątku trwałego TAK TAK
  Zaawansowana Automatyka Księgowa TAK TAK
  Sprawozdawczość wewnętrzna  i niestandardowa TAK TAK
  Szerokie możliwości dopasowania Systemu TAK
  Zautomatyzowana współpraca

  z oprogramowaniem zewnętrznym

  TAK
  Szkolenia produktowe – Akademia Symfonii TAK TAK TAK TAK

   

  Symfonia Finanse i Księgowość Start Ekonomiczny Uniwersalny Profesjonalny
  Obsługa wielu firm TAK TAK TAK TAK
  Symfonia Asystent TAK TAK TAK TAK
  Akademia Symfonii Advanced TAK TAK TAK TAK
  Import danych do JPK_VAT_V7 z plików
  (format 3.0 z JPK_V7)
  TAK TAK TAK
  Obiekt Integracji JPK_V7 – import z programów innych pr TAK TAK TAK
  Web API TAK
  Microsoft 365 Business Premium TAK TAK
  Business Intelligence TAK
  Symfonia e-Audytor TAK TAK TAK TAK
  Symfonia Obieg Dokumentów TAK TAK TAK
  Symfonia Biuro Rachunkowe Online TAK TAK TAK TAK
  Symfonia Między Firmami TAK TAK TAK TAK

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego

   * pola obowiązkowe   Oddzwonimy
   w 3 minuty!

   Zostaw swój numer telefonu.
   Oddzwonimy w 3 minuty**

    * pole obowiązkowe
    ** w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00