Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem

  Program do zarządzania produkcją Symfonia

  arrow-right

  Ekosystem rozwiązań Symfonii przeznaczony dla branży produkcyjnej można dopasować do potrzeb firm produkcyjnych, by prosto, efektywnie i kompleksowo kontrolować działalność.

  Obsługują zadania operacyjne w pełnym zakresie wymagań stawianych systemom do zarządzania i planowania potrzeb oraz zasobów materiałowo-produkcyjnych.


  Najważniejsze procesy produkcyjne obsługiwane przez rozwiązania Symfonii

  Karty technologiczne

  Z Symfonią zdefiniujesz normy w postaci kart technologicznych (przewodników technologicznych), pozwalających na tworzenie zmiennych wariantów (rewizji) do tego samego wyrobu, uwzględniających w specyfikacji materiałowej (BOM-ie) użycie równoważnych konstrukcyjnie surowców (zamienników), operacje technologiczne, odpady oraz produkcyjne straty technologiczne.

  Karta technologiczna agreguje dane projektowe dotyczące m.in. parametrów produkcyjnych wyrobu, jak typ wyrobu (wyrób gotowy, półprodukt, inne), precyzja, pracochłonność, wielkość szarży wyrobu, wielkość partii wyrobu.

  Planowanie i przygotowanie produkcji

  Utworzysz plany produkcyjne, w których decyduje się zarówno o ilości wyrobu, jak i technologii produkcji. Możliwe jest tworzenie wielu wariantów planów produkcyjnych wraz z możliwością wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji.
  Przygotujesz także plan produkcji zgodnie ze strategią produkcyjną – w oparciu o zamówienia klientów (zarejestrowane w module Handel) lub na zapas. Sprawdzisz, jaki jest status zaawansowania zlecenia produkcyjnego, a handlowcy będą śledzić stan realizacji zamówienia od klienta.

  W programie:

  • obsłużysz wiele kart technologicznych do jednego kodu towarowego;
  • przypiszesz kartę technologiczną do wydziału produkcyjnego;
  • zyskasz dostęp do dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej w formie plików graficznych (dowolny format pliku np. pdf, dwg);
  • zaprojektujesz proces technologiczny korzystając z wielopoziomowej obsługi technologii zarówno wyrobów gotowych, jak i półproduktów, z zastosowaniem surowców (lub ich równoważnych konstrukcyjnie zamienników) lub półproduktów

  Realizacja produkcji

  Rozliczysz i zaewidencjonujesz surowce, półprodukty i wyroby gotowe. Dokonasz rejestracji i ewidencji szarży i partii produkcyjnej. Zarejestrujesz czas wykonywania operacji technologicznej. Zmodyfikujesz kartę technologiczną w zakresie marszruty, surowców, materiałów, normaliów bezpośrednio na hali w module Symfonia Panele Meldunkowe. Zameldujesz wykonanie (status) operacji technologicznej, części lub całości zlecenia produkcyjnego z informacją o ilości wyrobów wadliwych, tzw. braków, w czasie rzeczywistym. W edytorze wydruków przygotujesz i wydrukujesz etykiety na produkty, opakowania zbiorcze i logistyczno-transportowe.

  Łańcuch dostaw

  W oparciu o aktualne stany we wszystkich magazynach, rezerwacje w magazynach, produkcję w toku, przyjęte zamówienia, planowane zlecenia produkcyjne czy historyczną fluktuację przeprowadzisz symulację zapotrzebowania na surowce, materiały, normalia oraz przygotujesz i zrealizujesz zamówienia własne na brakujące towary.

  Zamienniki półproduktów

  Dzięki tej opcji masz możliwość stosowania zamienników półproduktów w technologiach.

  Raportowanie i optymalizacja

  Za pomocą kreatora raportów utworzysz własne indywidualne raporty związane z procesem produkcji dostosowanym do Twoich potrzeb. Za pomocą rozbudowanego edytora stworzysz wydruki w systemie wraz z możliwością ich eksportu w standardowych formatach: pdf, doc, xls, xml. Przykładowe raporty załączone do programu to: realizacja zamówień od klientów, status zaawansowania zleceń produkcyjnych, efektywność pracowników, efektywność maszyn, bilans surowcowo-materiałowy, bilans możliwości produkcyjnych.

  Rozliczenie produkcji

  Dokonasz rozliczenia ilościowego oraz wartościowego produkcji (Techniczny Koszt Wytworzenia, TKW). Rozliczysz straty technologiczne. Zarządzisz kartami pracy oraz gospodarką odpadami produkcyjnymi.

  Harmonogramowanie

  Z Symfonią zarządzisz harmonogramowaniem operacji technologicznych, zleceń oraz maszyn wraz z ich alokacją.

  Zarządzisz zleceniami z poziomu wykresu Gantta oraz zoptymalizujesz plany produkcyjne „ręcznie”, zgodnie z potrzebami planisty.

  API

  Do Twojej dyspozycji jest także uniwersalny interfejs API, który pozwala na dodawanie do programu własnych rozwiązań programistycznych rozbudowujących logikę biznesową w zakresie m.in. menu głównego, formatek dokumentów, list elementów.

  C# Scripting

  C# Scripting umożliwi Ci wpinanie się z kodem po zdarzeniach w programie, np. wystawienie dokumentu, zamknięcie, przed i po walidacji itp.

  Panele meldunkowe

  W ramach rozbudowy ekosystemu Symfoniido zarządzania produkcją dostępna jest także aplikacja klasy MES, służąca do rejestrowania (meldowania) przez operatora informacji o stanie zaawansowania wykonania operacji technologicznych i zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym na hali produkcyjnej.

  W prosty sposób umożliwia rejestrację czasu trwania operacji oraz tworzenie dokumentów magazynowych – pobrania surowców oraz przyjęcia wyrobów gotowych na magazyn.

  Dodatkowo usprawnia sterowanie produkcją w zakresie: planowania kolejności wykonywania operacji technologicznych, realizacji prostych operacji magazynowych wydania i pobrania, definiowania etykiet na opakowania zbiorcze i wyroby gotowe. Obsługa modułu z zastosowaniem czytników kodów kreskowych i/lub monitorów dotykowych.

  Mobilny Magazyn – automatyzacja i optymalizacja przepływów magazynowych z lokalizacją miejsc składowania

  Moduł Symfonia Mobilny Magazyn jest modułem usprawniającym procesy biznesowe związane z ruchem towarów w magazynach, dostosowanym do współpracy z urządzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym Android.

  Aplikacja przeznaczona jest dla firm, które prowadzą gospodarkę magazynową. Program pozwala na koordynację i kontrolę przepływu towarów w procesach zakupu, sprzedaży i wewnętrznych przesunięć magazynowych. Jego zadaniem jest zautomatyzowanie procesu realizacji przyjęć do magazynu, zmiany lokalizacji towaru, wydań i zwrotów towaru oraz wykonywania inwentaryzacji.

  Kontrola ruchów magazynowych realizowana jest na podstawie etykiet towarów z kodami QR generowanymi bezpośrednio z systemu Symfonia Handel oraz aplikacji mobilnej.

  Korzystanie z aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Magazyn pozwoli Ci wyeliminować papierową wersję przyjęć i wydań towarów przed i po każdym ruchu magazynowym. Dzięki aplikacji Twój zespół ma szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych w aplikacji mobilnej oraz w samym systemie Symfonia Handel. Pokazanie statusu kompletacji wydań magazynowych usprawnia też wskazanie działowi handlowemu stanu zaawansowania realizacji zamówień od klientów. W efekcie sprawne przekazywanie informacji pozwala na przyśpieszenie podejmowania decyzji związanych z obsługą magazynu.

   

  Symfonia
  Zarządzanie Produkcją
  Uniwersalny Profesjonalny
  Karty technologiczne TAK TAK
  Zarządzanie technologiami TAK TAK
  Planowanie potrzeb produkcyjnych TAK TAK
  Łańcuch dostaw TAK TAK
  Realizacja produkcji TAK TAK
  Rozliczenie produkcji TAK TAK
  Raportowanie TAK TAK
  Zamienniki półproduktów TAK TAK
  Harmonogramowanie TAK
  API + C#Scripting TAK

   

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego