Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem


  Nowy JPK_7 od stycznia 2022 roku

  Ze względu na nowelizacje ustawy o VAT, a w szczególności zmianę w terminie zwrotu podatku VAT, konieczna jest zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Cześć podatkowa oraz ewidencyjna pliku JPK_V7 zostanie dostosowana tak aby podatnicy mogli składać deklarację wraz z wykazanym terminem skróconego terminu zwrotu.

   

  Zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2022 r.:

  • W § 4 w pkt 1 lit. b rozporządzenia ma zostać wskazane, że podatnik w JPK_VAT (pole P_11) wykazuje dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:
  • podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub
  • podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

  Ponadto w polu P_11 nie powinny być wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

   

  Termin wejścia w życie zmian w rozporządzeniu dot. JPK_VAT

  Z uwagi na to, że w ustawie o VAT nowe skrócone terminy zwrotu VAT: 15-dniowy i 40-dniowy, wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r., również ww. zmiany rozporządzenia dot. JPK_VAT muszą wejść w życie w tym samym dniu. Zatem zakłada się w projekcie, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

  W § 2 omawianego projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, że nowe przepisy rozporządzenia dot. JPK_VAT stosowane są do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (czyli od 1 stycznia 2022r.). 

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego

   * pola obowiązkowe   Oddzwonimy
   w 3 minuty!

   Zostaw swój numer telefonu.
   Oddzwonimy w 3 minuty**

    * pole obowiązkowe
    ** w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00