Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem


  E-faktury zmiany od 2022 roku

  18 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur tzw. KSeF.

   Jak wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski ,,E-faktura to kamień milowy w zakresie uszczelniania VAT. Jej wprowadzenie w Polsce to historyczna zmiana, przełom podobny do wdrożenia raportowania w formacie JPK czy mechanizmu podzielonej płatności (split payment). E-faktura to również całkowita nowość technologiczna. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 – Portugalia. Od połowy 2024 e-faktura będzie etapowo wprowadzana we Francji.”

  Od 1 stycznia 2022 e-faktury dostępne będą na zasadzie dobrowolności. Ministerstwo Finansów, chce aby e-faktury stały się obligatoryjne na początku 2023 dla wszystkich przedsiębiorców.

  Czym jest Krajowy System e-Faktur?

  Podstawą prawną jest  art. 106nd ustawy i VAT, który mówi że Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym (prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jest też administratorem danych zawartych w KSeF) służącym do:

  • nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF;
  • powiadamiania podmiotów z niego korzystających, o nadanych uprawnieniach do korzystania z KSeF lub ich odebraniu;
  • uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF, posiadanych przez podmioty korzystające z KSeF;
  • wystawiania faktur ustrukturyzowanych;
  • dostępu do faktur ustrukturyzowanych;
  • otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;
  • przechowywania faktur ustrukturyzowanych;
  • oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF;
  • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;
  • powiadamiania podmiotów korzystających z KSeF, o:
   • dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w KSeF oraz dacie i czasie jego przydzielenia,
   • dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej określonej przez Ministra Finansów,
   • braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności KSeF;
  • powiadamiania podmiotów innych niż uprawnieni do korzystania z KSeF o braku uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

  Kto będzie mógł korzystać z KSeF?

  Od stycznia 2022 na podstawie nowego art. 106nb ustawy o VAT z KSeF będą mogli korzystać:

  • podatnik VAT;
  • podmioty wskazane przez podatnika VAT;
  • podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT (tj. organy egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego);
  • osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT;
  • osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik lub podmioty, o których mowa w art. 106c, nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu;
  • podmioty inne, niż wymienione w pkt 1–5, wskazane przez osoby fizyczne korzystające z Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym.

  Rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF

  Paragraf 2 rozporządzenia dzieli uprawnienia na trzy kategorie:

  • Uprawnienia do nadawania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
  • Uprawnienia do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych;
  • Uprawnienia do wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ustawy o VAT (czyli wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez nabywcę), będących fakturami ustrukturyzowanymi.

  Korzyści z e-Faktur

  • Szybki zwrot VAT – skrócony terminu zwrotu podatku 60 do 40 dni,
  • Bezpieczeństwo – faktura pozostanie w bazie danych Ministerstwa Finansów, nie będzie już konieczności tworzenia duplikatów,
  • Przyspieszenie obrotu – dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
  • Wygoda oraz standaryzacja- e-faktury będą miały ujednolicony wygląd,
  • Mniej obowiązków – podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia
  • Mniej danych do przesłania – podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

  Nowy wzór e-Faktur będzie dostępny w programie Symfonia Handel od połowy stycznia 2022.  Zachęcamy Państwa do umówienia się już dziś na aktualizację swojego systemu.

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego

   * pola obowiązkowe   Oddzwonimy
   w 3 minuty!

   Zostaw swój numer telefonu.
   Oddzwonimy w 3 minuty**

    * pole obowiązkowe
    ** w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00