UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij

Wdrożenie Sage X3

Budowa platformy i aplikacji Sage X3 umożliwia efektywne kosztowo wdrożenie i konfigurację oraz łatwą integrację z aplikacjami i usługami zwiększającymi produktywność – zarówno stacjonarnymi, jak i funkcjonującymi w chmurze. Certyfikowani konsultanci Sage korzystają z wypróbowanej metodologii przy wdrażaniu systemu Sage X3, stosując dobre praktyki pochodzące z szerokich doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań ERP, i łączą je ze znajomością działalności klientów. Efektem tych starań jest wdrożenie dopasowanego rozwiązania, które spełnia wyjątkowe wymagania każdej firmy i jest dopasowane do jej procesów.

Kluczem do skutecznego wdrożenia jest przygotowanie, ustawienie, szkolenie i testy systemu. Współpraca z certyfikowanymi konsultantami Sage pomaga w takim skutecznym wdrożeniu od spotkania wstępnego, na którym definiowane są role i obowiązki aż po ustawienie i uruchomienie rozwiązania Sage X3 w firmie klienta.

Dążymy do tego, by każde wdrożenie realizowało następujące cele:

 • Zapewnienie jakości i powodzenia projektu, zgodność z budżetem i terminami, a także doskonała komunikacja ze wszystkimi interesariuszami.
 • Kierowanie ustalaniem ustawień oraz określenie procesów zarządczych na podstawie dobrych praktyk.
 • Umożliwienie przeprowadzenia ukierunkowanego i skutecznego szkolenia poprzez przekazywanie wiedzy o funkcjach i procesach, a także szeroko zakrojone testy praktyczne.

 

Etapy wdrożenia i działania

Proces wdrożenia systemu Sage X3 składa się z pięciu głównych etapów: od uruchomienia projektu poprzez projektowanie, realizację, weryfikację wdrożenia aż po uruchomienie systemu.

Pod koniec każdego z etapów odbywa się spotkanie kontrolne z liderami projektu klienta, by mieć pewność, że wszystkie docelowe rezultaty i działania zostały zakończone przed przejściem do kolejnego etapu projektu. Komitet sterujący projektu, złożony z kluczowych interesariuszy w firmie klienta oraz zespołu obsługi Sage X3, zapewnia nadzór nad całym procesem wdrożenia, by zapewnić zgodność z zakładanymi celami. Ponadto, nadzór nad projektem sprawowany przez kierownika projektu Sage X3 we współpracy z twoim zespołem zapewnia skuteczne zarządzanie harmonogramem projektu i uzyskiwanie zakładanych rezultatów na każdym etapie prac.

 

Uruchomienie projektu

Etap uruchomienia oficjalnie rozpoczyna projekt wdrożenia. Ustalimy skład zespołu projektowego i opracujemy plan projektu, by zapewnić dopasowanie zasobów zarówno ze strony Sage, jak i zespołu klienta. W ramach tego etapu przeprowadzimy ocenę funkcjonalną, by zapewnić zespołowi klienta lepszy wgląd w możliwości systemu Sage X3 oraz przygotować go do kolejnych sesji mających na celu ustalenie zakresu projektu. W razie konieczności aplikacja Sage X3 zostaje zainstalowana na serwerach klienta w ramach przygotowań do kolejnego etapu.

Podstawowe czynności:

 • Sesja wstępna projektu
 • Planowanie projektu
 • Organizacja zespołu
 • Strategia konwersji danych
 •  Przegląd funkcji 
 • Ustalanie zakresu

Przed przejściem do kolejnego etapu konieczne jest zatwierdzenie ze strony komitetu sterującego.

 

Uruchomienie projektu

Na etapie projektowania zespół projektowy określi i zweryfikuje kluczowe wymagania biznesowe wskazane podczas ustalania zakresu projektu, a następnie skonfiguruje system Sage X3 na podstawie zweryfikowanych wymagań. Początkowa konwersja danych głównych wykonywana jest na tym etapie, by pomóc przygotować system Sage X3 do szkolenia zespołu podstawowego oraz do czynności związanych z modelowaniem procesów biznesowych. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian dostosowujących i/lub interfejsów, specyfikacje tych elementów zostaną opracowane w ramach tego etapu.

Podstawowe czynności:

 • Opis projektu rozwiązania
 • Ustawienia i konfiguracja
 • Konwersja danych głównych
 • Szkolenie zespołu podstawowego

 

Czynności uzupełniające (w razie potrzeby):

 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Zdefiniowanie ulepszeń, indywidualnych interfejsów oraz wymagań dotyczących sprawozdawczości
 • Opracowanie prototypu i szkieletu projektu
 • Przed przejściem do kolejnego etapu konieczne jest zatwierdzenie.

Przed przejściem do kolejnego etapu konieczne jest zatwierdzenie ze strony komitetu sterującego.

 

Realizacja

Etap realizacji polega na opracowaniu dostosowań i/lub interfejsów określonych na etapie projektowania, a także na przygotowaniu wszelkich indywidualnych formularzy lub raportów, jeśli to konieczne. Działania związane z konwersją danych na podstawie uzgodnionego planu migracji danych również realizowane są na tym etapie. Prowadzone są rozmowy na temat szkoleń dla użytkowników końcowych oraz strategii przełączenia na środowisko produkcyjne, by zapewnić plan wykonania tych czynności. Pozostałe czynności przeprowadzane na tym etapie mają na celu przygotowanie systemu do testów akceptacyjnych klienta, które zostaną przeprowadzone na kolejnym etapie.

Podstawowe czynności:

 • Realizacja konwersji danych
 • Strategia szkoleń dla użytkowników
 • Strategia przełączenia na środowisko produkcyjne
 • Szkolenie zespołu podstawowego

 

Czynności uzupełniające (w razie potrzeby):

 • Aktualizacje konfiguracyjne na podstawie wyników BPR
 • Ustawienie zasad bezpieczeństwa według ról
 • Niestandardowe usprawnienia, interfejsy i/lub raporty
 • Pojedyncze testy usprawnień lub dostosowań
 • Dokumentacja procesu biznesowego

Przed przejściem do kolejnego etapu konieczne jest zatwierdzenie ze strony komitetu sterującego.

 

Weryfikacja

Etap weryfikacji jest najważniejszym elementem wdrożenia. Obejmuje przeprowadzenie serii testów akceptacyjnych przez użytkowników, w ramach których zespół projektowy klienta będzie weryfikował skonfigurowane rozwiązanie Sage X3. W ramach przygotowania do serii testów wewnętrzny zespół klienta opracuje plany testów i skrypty zgodnie ze wskazówkami konsultantów Sage X3. W ramach tego etapu czynności związane z konwersją danych zostaną zakończone, a następnie rozpoczną się przygotowania do przełączenia na środowisko produkcyjne. Po zakończeniu testów akceptacyjnych użytkownika członkowie zespołu podstawowego klienta przeprowadzą szkolenie użytkowników końcowych. Zostaną przeprowadzone także czynności związane z próbnym uruchomieniem systemu w środowisku produkcyjnym dla zapewnienia płynnego przejścia do normalnego użytkowania.

Podstawowe czynności:

 • Przygotowanie systemu testów
 • Opracowanie planów testów i dokumentów proceduralnych
 • Testy akceptacyjne użytkowników / pilotażowe
 • Przygotowania do przełączenia na środowisko produkcyjne
 • Szkolenia użytkowników końcowych
 • Zakończenie konwersji danych
 • Próbne uruchomienie

Czynności uzupełniające (w razie potrzeby):

 • Dodatkowe cykle testów akceptacyjnych/pilotażowych

Przed przejściem do kolejnego etapu konieczne jest zatwierdzenie ze strony komitetu sterującego.

 

Uruchomienie w środowisku produkcyjnym

Uruchomienie w środowisku produkcyjnym jest ostatnim etapem wdrożenia, który obejmuje wykonanie działań związanych z przełączeniem i skutkuje przejściem systemu Sage X3 do środowiska produkcyjnego. Konsultanci Sage X3 będą na miejscu przez co najmniej tydzień od uruchomienia systemu, a w kolejnych tygodniach zapewnią wsparcie zdalne. Konsultant finansowy Sage X3 przyjedzie do firmy po pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu, by pomóc pracownikom działu finansów w zamknięciu pierwszego okresu w systemie Sage X3.

Podstawowe czynności:

 • Wykonanie czynności przełączeniowych
 • Wsparcie przy uruchomieniu w środowisku produkcyjnym
 • Zamknięcie pierwszego miesiąca

Zatwierdzenie tego etapu przez komitet sterujący zamyka projekt.

Please wait