fbpx Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem


  Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.3

  Wydana została nowa wersja programu – Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.3. Możemy pochwalić się, iż w jej przygotowanie zaangażowany był między Marcin Lisiewicz – Szef Działu Wdrożeń w firmie Positiv.

  Główne zmiany w wersji 2020.3 są dotyczą:

   1. PPK API z AXA i Allianz:
     • rejestracja uczestników,
     • wysyłanie deklaracji uczestników: zgłoszenie wysokości wpłaty dodatkowej, zmiana wysokości wpłat, aktualizacja ich danych identyfikacyjnych, rezygnacje,
     • wysyłanie listy naliczonych wpłat PPK,
     • wysyłanie korekty wpłat PPK i pobieranie informacji o naliczonym zwrocie z tytułu rozliczenia korekty,
     • pobieranie informacji o zwrotach dokonanych na zlecenie uczestnika,
     • obsługa wypłat dokonanych po ukończeniu 60. roku życia.

     

   

   1. Okna Zarządzania PPK, teraz między innymi:
    • można wybrać okresy płacowe, dla których chcemy wygenerować listę wpłat PPK,
    • można wygenerować kolejną listę wpłat PPK, jeśli został dodany nowy okres,
    • można generować listę wpłat PPK dla wybranych pracowników – zarówno w wymianie plikowej, jak i przez API,
    • można ponownie wygenerować tę samą listę wpłat PPK – zarówno w wymianie plikowej, jak i przez API,
    • zmieniono działanie filtru „aktywni uczestnicy”, aby pokazywał wszystkich pracowników z aktywnym systemem wynagrodzeń dla PPK.W konsekwencji tych zmian program nie identyfikuje statusu PPK dla danego pracownika, dopóki okres płacowy nie zostanie naliczony. Dlatego filtr „aktywni uczestnicy” nie pokaże żadnych pracowników na liście, a filtr „wszyscy” pokaże dla wszystkich pracowników status „nieznany” dopóki nie zostaną naliczone okresy płacowe.

   

   1. Wsparcia w obsłudze pracowników przekraczających 120% minimalnego wynagrodzenia:Zgodnie z przepisami pracownik, który osiąga wynagrodzenie niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia, ma prawo do obniżenia swojej wpłaty podstawowej z 2% do 0,5%. Jeśli jednak w danym miesiącu jego wynagrodzenie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek policzyć mu w tym miesiącu (i tylko w tym miesiącu) wpłatę podstawową w wysokości 2%.Nadal jest wiele niewyjaśnionych wątpliwości w tym obszarze, dlatego firma Sage na razie wstrzymuje się z pełną automatyzacją tego procesu. W związku z tym:
    • Dodano nowe zdarzenie „PPK podwyższenie % podstawowej wpłaty pracownika do 2%”. Zdarzenie to należy wstawić w miesiącu, w którym wynagrodzenie pracownika przekroczyło 120% minimalnego wynagrodzenia
    • Dodano raport „Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika” prezentujący listę pracowników, którzy mają zadeklarowaną wpłatę podstawową pracownika w wymiarze mniejszym niż 2% wraz z informacją o wysokości ich wynagrodzenia osiągniętego w danym miesiącu. Raport ten ma pomóc w wyszukaniu pracowników, którym potencjalnie należy podwyższyć wpłatę podstawową pracownika do 2%.

   

  1. Tarczy antykryzysowej (cz. I – SODiR)Nowelizacja przepisów wynikająca z pakietu tzw. „tarczy antykryzysowej” wprowadza m.in. zmianę definicji kosztu płacy raportowanego w INF-D-P. Zgodnie z tą zmianą składka na Fundusz Solidarnościowy jest wliczana do kosztu płacy (dotychczas była z niego wykluczona).
  2. Dodatkowych elementów, takich, jak:
   • zestaw elementów do listy płac i karty wynagrodzeń pod analizę PPK,
   • poprawa eksportu daty obowiązku PPK,
   • aktualizacja urzędów skarbowych, słownika krajów oraz tytułów ubezpieczeń ZUS.

  Uwaga!

  • Aktualizacja jest pełną wersją.
  • Aktualizacja zawiera też fix dotyczący wykazywania wpłat PPK pracodawcy w deklaracji ZUS RCA.
  • Konwersja jest możliwa z wersji 2020, 2020.1, 2020.1.a, 2020.1.b oraz 2020.2

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego

   * pola obowiązkowe   Oddzwonimy
   w 3 minuty!

   Zostaw swój numer telefonu.
   Oddzwonimy w 3 minuty**

    * pole obowiązkowe
    ** w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00