Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem

  Odliczanie VAT z opóźnionych faktur

  Podatnicy, którzy z opóźnieniem otrzymują faktury od swoich kontrahentów nie mają lekko. Nowe zapisy w ustawie o VAT spowodowały, że w niektórych przypadkach do odliczenia podatku od faktur, które trafiły do nabywcy z dużym opóźnieniem, trzeba… obchodzić przepisy.

  Pisaliśmy już o tym, że do odliczenia VAT nabywca potrzebuje faktury zakupu. Ustawa skróciła czas, w jakim można dokonać odliczenia z tytułu nabycia towarów lub usług. Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, VAT należy odliczyć w jednym z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy (dostawa towaru lub świadczenie usługi). Tylko, że w praktyce biznesowej spotykamy mnóstwo sytuacji, kiedy nabywca otrzymuje od kontrahenta faktury z dużym opóźnieniem. Co jeśli otrzyma taką fakturę po tym, jak skończy się już okres uprawniający do odliczenia? Wszak art. 86 ust. 10b pkt 1. wyraźnie wskazuje, że do odliczania konieczne jest posiadanie faktury, dokumentującej transakcję nabycia towaru lub usługi…

  Przykład:

  Firma nabyła towary w styczniu (w styczniu nastąpił też obowiązek podatkowy), ale nadal nie otrzymała faktury – dostanie ją dopiero w kwietniu tego roku. Zgodnie z przepisami, firma powinna odliczyć podatek z tytułu tej transakcji najpóźniej do końca marca. Jednak do tego czasu nie otrzyma od swojego kontrahenta faktury, więc nie ma żadnej możliwości odliczenia. Kiedy w końcu otrzyma fakturę, obowiązujące przepisy będą wykluczały odliczenie, ponieważ upłynie już okres, w którym można go było dokonać (wspomniany art. 86 ust. 11 ustawy).

  W takiej sytuacji nabywca zmuszony jest pominąć art. 86 ust. 11. i odwołać się do prawa, jakie przysługuje mu z treści artykułu 86 w ust. 10 i wspomnianego ust. 10b pkt 1. Podatnik będzie mógł odliczyć VAT w deklaracji za kwiecień – czyli za miesiąc, w którym uzyska fakturę dokumentującą wcześniejszy zakup.

  Czy takie odliczenie jest zgodne z prawem? Opinie w tej sprawie dzielą ekspertów. Jedni mówią, że owszem – ponieważ odliczenie będzie możliwe, gdy oba warunki (tj. moment podatkowy i otrzymanie faktury) zaistnieją, a proceduralne ograniczenie prawa do odliczenia byłoby naruszeniem naczelnej zasady neutralności podatku VAT. Inni natomiast wprost interpretują zapisy ustawy. Zapewne kwestie te będą wkrótce rozstrzygały właściwe organy administracyjne i podatkowe… Mam nadzieję, że fundamentalne prawo podatnika do dokonywania odliczeń z tytułu ponoszonych kosztów zwycięży.

  Na koniec warto dodać, że brak odliczenia podatku w opisanym powyżej trybie (podatnik nie odliczy podatku w kwietniu), daje podatnikowi prawo do skorygowania VAT w przyszłości. Przepis z art. 86 ust. 13. ustawy o VAT wskazuje, że korekty (w tym przypadku za kwiecień) można składać przez okres pięciu lat, licząc od roku, w którym powstało prawo do odliczenia.
   

  Źródło: blog.sage.com.pl

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego

   * pola obowiązkowe

   Zostaw swój numer telefonu.
   Oddzwonimy w 3 minuty**

    * pole obowiązkowe
    ** w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00