fbpx Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem


  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta

  Od 13 czerwca zacznie obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta, która wpłynie na kształt regulaminów sklepów internetowych oraz zawieranych umów. Powodem wprowadzenia tej nowelizacji jest potrzeba dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych, a dokładniej do dyrektywy 2011/83/UE – w celu ujednolicenia przepisów prawnych dotyczących, mówiąc ogólnie, sprzedaży konsumenckiej. Zmiany te przyczynią się przede wszystkim do zwiększenia ochrony konsumentów e-sklepów, bezpieczeństwa transakcji internetowych i unifikacji przepisów.
   

  Najważniejsze założenia ustawy:
   

  1. Od 13 czerwca konsument będzie miał dłuższy czas na odstąpienie od umowy zakupu (zwrotu towaru): dotychczas w handlu prowadzonym na odległość (sprzedaż internetowa, telefoniczna) obowiązywał okres 10 dni, teraz zostanie on wydłużony do 14 dni – klient będzie mógł w tym czasie zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny.
    
  2. W regulaminie sklepu musi znaleźć się informacja na temat  z pkt. 1 – w przeciwnym razie, przy braku informacji dla konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy zakupu towaru, będzie on mógł zrezygnować z transakcji nawet do czasu upłynięcia 1 roku, a nie jak do tej pory – do 3 miesięcy. Właściciel sklepu (zarówno internetowego, jak i tradycyjnego) będzie miał obowiązek podania wyczerpującej informacji na temat terminów i formy odstąpienia od umowy/ zwrotu towaru.
    
  3. Reklamacja – konsument będzie miał możliwość wyboru formy uznanej reklamacji wadliwego towaru spośród naprawy, wymiany, zakupu po obniżonej cenie czy też zwrotu pieniędzy lub odstąpienia od umowy zakupu.
    
  4. Obowiązki informacyjne – mają dotyczyć każdego przypadku (nie tylko zakupów internetowych) –  konsumenci będą musieli być jasno i rzetelnie poinformowani m.in. o danych przedsiębiorcy, wszystkich kosztach, które będą musieli ponieść. Niedopełnienie tego obowiązku może grozić nałożeniem kary grzywny.
   W przypadku zakupów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy wymagane przez prawo informacje będą musiały być udzielone na papierze lub za zgodą konsumenta – na innym trwałym nośniku.
    
  5. Zniwelowanie dodatkowych kosztów dla konsumenta – takich jak opłaty za połączenia z infolinią (nie będą mogły być wyższe niż standardowe połączenia telefoniczne) czy też koszt związany z korzystaniem z określonego rodzaju płatności (koszt ten nie będzie mógł być wyższy niż rzeczywiście poniesiony przez przedsiębiorcę – np. w przypadku płatności kartą kredytową).
    
  6. Zwiększenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy – np. w postaci ponoszenia kosztu uszkodzenia towaru w trakcie transportu
  1. Różnorodne formy rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami – za pomocą instytucji pozarządowych, arbitrów, negocjatorów, aż do wspólnej dla całej Unii Europejskiej platformy internetowej, która ma powstać w kolejnym roku i ma za zadanie ułatwić komunikację w sporach między podmiotami z różnych krajów wewnątrzunijnych.
    

   

  Powyższe regulacje zobowiązują przedsiębiorców do dokładnego przyjrzenia się regulaminom ich sklepów i dostosowania ich do unijnej dyrektywy najpóźniej z dniem 13 czerwca 2014r. Nowe regulaminy powinny zostać niezwłocznie udostępnione konsumentom i mieć zastosowanie do wszystkich umów zawartych z pierwszym dniem obowiązywania nowych przepisów prawnych. W niektórych przypadkach e-sklepy będą musiały przebudować odpowiednio system zamówień tak, aby klient nie był zmuszany do np. odznaczania dodatkowych opcji wcześniej zaznaczonych jako domyślne.

   

  Jak podaje źródło Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): "dzięki projektowi przygotowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej UE. Przepisy powinny wejść w życie najpóźniej 13 czerwca br. uchylając dotychczas obowiązujące ustawy: o sprzedaży konsumenckiej (prawa konsumentów w zakresie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową zostaną przeniesione do Kodeksu cywilnego) i o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (określającą zasady zakupów internetowych oraz poza lokalem przedsiębiorcy)".
   

  Z dyrektywą Parlamentu Europejskiego z października 2011r., na podstawie której polskie przepisy w zakresie regulacji praw konsumenta zostaną dostosowane do wymogów UE, można zapoznać się tutaj.

   

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego

   * pola obowiązkowe   Oddzwonimy
   w 3 minuty!

   Zostaw swój numer telefonu.
   Oddzwonimy w 3 minuty**

    * pole obowiązkowe
    ** w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00