Skip to main content
X

  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij poniższy formularz, nasz konsultant skontaktuje się niebawem


  Anulowanie faktur a zmiana ustawy o VAT

  Nowa ustawa o VAT zmieniła zasady rozpoznawania momentu powstawania obowiązku podatkowego. Przy tej okazji pojawia się pytanie o to, czy ma zastosowanie dotychczasowe orzecznictwo dotyczące anulowania faktur.
   

  Kwestia anulowania faktur wystawionych przez podatnika nie została precyzyjnie uregulowana w nowej ustawie o VAT. Podobnie w poprzedniej wersji ustawy zabrakło regulacji w tym zakresie. Zasady zostały określone w zebranym w czasie ubiegłych lat bogatym orzecznictwie sądów oraz Izb Skarbowych.

  Orzecznictwo dopuszczało sytuacje, w których przedsiębiorca mógł anulować fakturę. Było to możliwe, o ile łącznie spełnione były następujące warunki:

  1. faktura nie trafiła do obrotu prawnego (nabywca jej nie odebrał),
  2. faktura nie odnosiła się do faktycznego zdarzenia gospodarczego (jeśli było inaczej, konieczne było wystawienie stosownej korekty, anulowanie zaś było niezgodne z prawem),
  3. na anulowanej fakturze wystawca wprowadził adnotację o jej anulowaniu,
  4. wystawca faktury zachował oryginał i kopię anulowanej faktury.

  Jak było do 2013 r.

  Do 31 grudnia zasada ogólna wiązała obowiązek podatkowy z datą wystawienia faktury. W przypadku anulowania dokumentu, nie stanowił on podstawy do zapłaty podatku VAT od zawartych w nim kwot. Tym samym nie należało uwzględniać takiej faktury w deklaracjach. Dokument nie stanowił też podstawy do opodatkowania firmy podatkiem dochodowym. W przypadku, gdy jednak podatnik zapłacił podatki od anulowanej faktury, należało w drodze korekty odpowiednio zmniejszyć podatek należny, wskazując okres rozliczeniowy, w którym został popełniony błąd. Dodatkowo należało dokonać korekty w rejestrach sprzedaży. O ile dokument spełniał przytoczone powyżej warunki, podatnik miał prawo go anulować.

  Jak jest od stycznia tego roku…

  Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami obowiązek podatkowy związany jest z transakcją, a nie z wystawieniem faktury. Co za tym idzie, jeśli faktura dokumentuje nieistniejącą transakcję, to obowiązek podatkowy w ogóle nie powstaje. Warto przypomnieć, że obecnie, po zmianie ustawy o VAT, podatnik może wystawić fakturę nawet 30 dni przed zdarzeniem gospodarczym. Faktura jednak nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Jeśli zatem zachodzi konieczność anulowania obowiązku podatkowego, należy udokumentować, że nie doszło do transakcji, z tytułu której taki obowiązek miałby powstać. W tym kontekście anulowanie błędnych faktur ma jedynie wymiar porządkowy. Powstaje zatem wątpliwość, czy niewprowadzenie faktury do obiegu musi być nadal kryterium uprawniającym do jej anulowania.
   

   

  Źródło: http://blog.sage.com.pl

  Nasi klienci

  Zróbmy razem coś wielkiego

   * pola obowiązkowe   Oddzwonimy
   w 3 minuty!

   Zostaw swój numer telefonu.
   Oddzwonimy w 3 minuty**

    * pole obowiązkowe
    ** w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00